O projekcie

Podnoszenie efektywności kształcenia w Gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie, Zespole Szkół w Chybicach

Zespół Szkół w Pawłowie

Zadanie 1 – Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Pawłowie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zespół Szkół w Chybicach

Zadanie 2 – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Chybicach wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zespół Szkół w Rzepinie

Zadanie 3 – Rozbudowa budynku
Zespołu Szkół w Rzepinie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zadania realizowane w ramach projektu

Zadanie 1

Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Pawłowie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zadanie 2

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Chybicach wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zadanie 3

Rozbudowa budynku
Zespołu Szkół w Rzepinie
wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zaawansowanie projektu i zadań

  • Zaawansowanie ogólne projektu 100%
  • Zadanie 1 – Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Pawłowi… 100%
  • Zadanie 2 – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Chybicach 100%
  • Zadanie 3 – Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rzepinie 100%

Aktualności

Otwarcie nowej części szkoły w Rzepinie

11 października otwarto nowo wybudowaną cześć Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Dzięki środkom Unijnym powstała tutaj nowa kuchnia oraz stołówka, która będzie również pełnić rolę świetlicy. W uroczystym otwarciu udział wzięła Agata Binkowska - członek Zarządu...

czytaj dalej

Budowa w Rzepinie zakończona. Otwarcie wkrótce

Zakończyła się inwestycja rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Inwestycja realizowana była przy udziale środków unijnych w ramach projektu z działania 7.4 dotyczącego podnoszenia efektywności kształcenia w szkołach na terenie gminy Pawłów. Wartość...

czytaj dalej

Skontaktuj się z nami

Inwestycja dofinansowana jest ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, tytuł projektu „Podnoszenie efektywności kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie i Zespole Szkół w Chybicach”.