O projekcie

Podnoszenie efektywności kształcenia w Gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie, Zespole Szkół w Chybicach

Zespół Szkół w Pawłowie

Zadanie 1 – Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Pawłowie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zespół Szkół w Chybicach

Zadanie 2 – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Chybicach wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zespół Szkół w Rzepinie

Zadanie 3 – Rozbudowa budynku
Zespołu Szkół w Rzepinie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zadania realizowane w ramach projektu

Zadanie 1

Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Pawłowie wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zadanie 2

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Chybicach wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zadanie 3

Rozbudowa budynku
Zespołu Szkół w Rzepinie
wraz z dostawą w niezbędne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych.

Zaawansowanie projektu i zadań

  • Zaawansowanie ogólne projektu 33%
  • Zadanie 1 – Rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Pawłowi… 80%
  • Zadanie 2 – Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Chybicach 10%
  • Zadanie 3 – Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rzepinie 10%

Aktualności

Zespół Szkół w Pawłowie

Pawłów 89, 27-225 Pawłów

Zespół Szkół w Rzepinie

Rzepin Drugi 154, 27-225 Pawłów

Zespół Szkół w Chybicach

Chybice 50, 27-225 Pawłów

Skontaktuj się z nami

Inwestycja dofinansowana jest ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, tytuł projektu „Podnoszenie efektywności kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie i Zespole Szkół w Chybicach”.