Zakończyła się inwestycja rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Inwestycja realizowana była przy udziale środków unijnych w ramach projektu z działania 7.4 dotyczącego podnoszenia efektywności kształcenia w szkołach na terenie gminy Pawłów. Wartość rozbudowy szkoły w Rzepinie wynosi ok 1,1 mln zł, a projektu dla całej gminy ponad 3.3 mln zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 75% wartości całego zadania. Oprócz robót budowlanych projekt obejmuje także zakup zestawów komputerowych i tablic multimedialnych. Planowany termin uroczystego otwarcia szkoły – 11 października br.

Fotogaleria: