W dniu 24 września nastąpiło otwarcie nowo wybudowanej części Publicznej Szkoły Podstawowej w Chybicach. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Wojtas – wójt gminy Pawłów, Anatol Ochyński – główny wykonawca prac budowlanych, Róża Koszarska-Duda – kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Pawłowie, radni Rady Gminy w Pawłowie na czele z przewodniczącym Henrykiem Więcławem, rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły.

 

Symbolicznego przecięcia wstęgi, inaugurując tym samym nowy rozdział w życiu naszej szkoły, dokonali Marek Wojtas i Agata Binkowska. Z kolei dyrektor placówki – Dariusz Linek zaprezentował udogodnienia wynikające z poszerzenia bazy lokalowej szkoły. Będą z nich korzystać obecni uczniowie i kolejne pokolenia dzieci i młodzieży.

Formą podziękowania ze strony uczniów był program artystyczny pod hasłem „Żeby coś się zdarzyło – trzeba marzyć”.

Fotogaleria: