Aktualności

Bieżące informacje dotyczące realizacji projektu
 

Otwarcie nowej części szkoły w Rzepinie

11 października otwarto nowo wybudowaną cześć Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Dzięki środkom Unijnym powstała tutaj nowa kuchnia oraz stołówka, która będzie również pełnić rolę świetlicy. W uroczystym otwarciu udział wzięła Agata Binkowska - członek Zarządu...

Oficjalne otwarcie nowo wybudowanej części szkoły w Chybicach

W dniu 24 września nastąpiło otwarcie nowo wybudowanej części Publicznej Szkoły Podstawowej w Chybicach. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Agata Binkowska - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Wojtas - wójt gminy Pawłów, Anatol Ochyński - główny...

Budowa w Rzepinie zakończona. Otwarcie wkrótce

Zakończyła się inwestycja rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Inwestycja realizowana była przy udziale środków unijnych w ramach projektu z działania 7.4 dotyczącego podnoszenia efektywności kształcenia w szkołach na terenie gminy Pawłów. Wartość...

Trwają prace wykończeniowe w Chybicach

Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chybicach ciąg dalszy. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Wykonano instalacje wodnokanalizacyjne i elektryczne. W przyszłym tygodniu wykonawca ma rozpocząć krycie dachu blachą. W okresie wakacji będą prowadzone prace budowlane na...

Inwestycja dofinansowana jest ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, tytuł projektu „Podnoszenie efektywności kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie i Zespole Szkół w Chybicach”.