Otwarcie nowej części szkoły w Rzepinie

Otwarcie nowej części szkoły w Rzepinie

11 października otwarto nowo wybudowaną cześć Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Dzięki środkom Unijnym powstała tutaj nowa kuchnia oraz stołówka, która będzie również pełnić rolę świetlicy. W uroczystym otwarciu udział wzięła Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

(więcej…)

Oficjalne otwarcie nowo wybudowanej części szkoły w Chybicach

Oficjalne otwarcie nowo wybudowanej części szkoły w Chybicach

W dniu 24 września nastąpiło otwarcie nowo wybudowanej części Publicznej Szkoły Podstawowej w Chybicach. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Wojtas – wójt gminy Pawłów, Anatol Ochyński – główny wykonawca prac budowlanych, Róża Koszarska-Duda – kierownik Samorządowego Centrum Oświaty w Pawłowie, radni Rady Gminy w Pawłowie na czele z przewodniczącym Henrykiem Więcławem, rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły.

(więcej…)

Budowa w Rzepinie zakończona. Otwarcie wkrótce

Budowa w Rzepinie zakończona. Otwarcie wkrótce

Zakończyła się inwestycja rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Inwestycja realizowana była przy udziale środków unijnych w ramach projektu z działania 7.4 dotyczącego podnoszenia efektywności kształcenia w szkołach na terenie gminy Pawłów. Wartość rozbudowy szkoły w Rzepinie wynosi ok 1,1 mln zł, a projektu dla całej gminy ponad 3.3 mln zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 75% wartości całego zadania. Oprócz robót budowlanych projekt obejmuje także zakup zestawów komputerowych i tablic multimedialnych. Planowany termin uroczystego otwarcia szkoły – 11 października br.

(więcej…)

Trwają prace wykończeniowe w Chybicach

Trwają prace wykończeniowe w Chybicach

Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chybicach ciąg dalszy. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Wykonano instalacje wodnokanalizacyjne i elektryczne. W przyszłym tygodniu wykonawca ma rozpocząć krycie dachu blachą. W okresie wakacji będą prowadzone prace budowlane na pierwszej kondygnacji szkoły (pomieszczenia świetlicy, magazynu sportowego). Planowany termin zakończenia całości prac i oddania obiektu do użytkowania – wrzesień 2018 r.

(więcej…)