Zespół Szkół w Pawłowie

Pawłów 89, 27-225 Pawłów

Zespół Szkół w Rzepinie

Rzepin Drugi 154, 27-225 Pawłów

Zespół Szkół w Chybicach

Chybice 50, 27-225 Pawłów

Skontaktuj się z nami

10 + 14 =

Gmina Pawłów

Adres:
Urząd Gminy w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów
Telefon: 41 272 16 14, 41 272 16 70 
E-mail: urzad@pawlow.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek 07:00 – 15:00
wtorek 7:00 – 17:00
środa – piątek 07:00 – 15:00

https://pawlow.pl
https://bip.pawlow.pl

Inwestycja dofinansowana jest ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, tytuł projektu „Podnoszenie efektywności kształcenia w gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie i Zespole Szkół w Chybicach”.